Politica de confidențialitate

Având în vedere prevederile în vigoare referitoare la cadrul legal de prelucrare a datelor cu caracter personal, confidențialitatea, securitatea și protecția datelor, vă informăm că datele dvs., cu caracter personal (nume, prenume, e-mail) sunt prelucrate în vederea creării contului pe platforma de e-learning. Prin intermediul e-mailului primit veți putea accesa contul și schimba parola pentru a putea folosi platforma.

OAR se obligă să respecte dispozițiile Regulamentului (UE) 679/2016 (GDPR) și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

OAR a realizat în cadrul proiectului EDU un instrument pentru formarea profesională a arhitecților și a elaborat un sistem util, eficient care să răspundă la cerințele și nevoile membrilor în acest sens.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este reprezentat de necesitatea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de Legea 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, Regulamentul de organizare și funcționare OAR ( art. 2 (2) lit. c), art. 30 lit. ș), art. 35 (1) lit. c), art. 51, lit. e)) și de Directiva 2013/36/CE( art. 22).

Temeiul juridic al prelucrării în vederea accesării platformei de e-learning, dar și pentru alte prelucrări de date ce pot avea loc ca urmare a utilizării acestui instrument poate consta în:
a. art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR ”persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”;
b. art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR ” prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte…”
c. art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, "prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului";
d. art. 6 alin. 1 lit. e) din GDPR „prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public…„

Drepturile persoanei vizate sunt: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziție.

Pentru exercitarea drepturilor precum și pentru detalii legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului OAR pentru protecția datelor la adresa dpo@oar.archi, office@oar.archi sau prin completarea formularul de contact, accesând https://edu.oar.archi/support.

Securitatea datelor

Edu.oar.archi și cursurile oferite pe site sunt găzduite de Zenler. Zenler este furnizorul de software de creare cursuri online. Datele dvs. sunt stocate prin sistemul de stocare a datelor al furnizorului Zenler. Compania stochează datele dvs. în servere securizate.

Zenler aplică măsuri pentru securitatea datelor și pentru a preveni pierderea, utilizarea sau accesarea neautorizată a datelor stocate, alterarea sau dezvăluirea acestora.

Zenler limitează accesul la datele personale pentru angajați, agenți sau contractori sau alte părți terțe. Aceștia pot prelucra date personale doar cu instrucțiuni și se supun termenilor de confidențialitate impuși.

Zenler aplică proceduri de a rezolva situațiile posibile de încălcare a securității datelor și în acest caz vă va informa pe dvs. și orice autoritate de reglementare aplicabilă în cazul în care Zenler sunt oblgați din punct de vedere legal să procedeze astfel.