Domenii

Cultură profesională

Cultura arhitecturii

Modulul cultura arhitecturii cuprinde o colecție de materiale – webinarii, dezbateri etc.- care prezintă concepte, idei și trăsături fundamentale care definesc arhitectura contemporană din punct de vedere cultural și perspective asupra modului în care aceasta relaționează și se poziționează față de societate, față de mediul înconjurător și față de domenii conexe.

Exercitarea profesiei

Modulul exercitarea profesiei cuprinde o colecție de materiale care prezintă și dezbat principii legale și etice care guvernează practica profesională în România: sistemul de drepturi și responsabilități ale arhitecților, reglementările actuale ale profesiei, rolul organizației profesionale și relația membrilor cu aceasta.

Bune practici

Modulul bune practici cuprinde o serie de prezentări ale practicilor profesionale din arhitectură, cu recunoașteri naționale și internaționale, care se remarcă prin contribuții semnificative la îmbunătățirea mediului construit și la cultura arhitecturii, care integrează valorile și principiile etice ale profesiei de arhitect, ridicând astfel standardele culturii profesionale.

Tehnic | Sisteme, materiale

Securitatea la incendiu

În cadrul modulului Securitatea la incendiu sunt abordate subiecte precum: principii de proiectare, parametri și factorii fundamentali implicați în asigurarea securității la incendiu a clădirilor; integrarea, optimizarea și impactul acestora în procesul de design; echipamente specifice; proceduri de avizare.

Sustenabilitate

Sustenabilitate

Modulul sustenabilitate cuprinde materiale care aprofundează conceptul din punct de vedere istoric, teoretic și practic. În prezentările și studii de caz sunt abordate construcții sustenabile, tehnologiile aferente și strategii integrate pentru arhitectură care abordează cei trei piloni majori ai sustenabilității: ecologic, social și economic.

Dezvoltare urbană

Planificare urbană

Modulul planificare urbană cuprinde o serie de materiale care abordează procesul de planificare atât din perspectiva viziunilor diverse de dezvoltare a orașelor, a teoriilor și metodelor care stau la baza acestui proces și în relație cu contextele urbane specifice (istoric, structura orașelor și a regiunilor), cât și din perspectiva îndatoririlor care revin arhitecților din administrație în procesul de planificare urbană.

Politici urbane | politici de arhitectură

Modulul politici de arhitectură cuprinde o colecție de materiale care prezintă studii de caz, dezbat, explică și evaluează ceea ce reprezintă obiectul procesului de planificare urbană – politici urbane, politici de arhitectură, strategii de dezvoltare urbană – atât izolate cât și în relație cu alte politici – sociale, de mediu, economice - pentru o perspectivă integrată asupra dezvoltării orașelor.

Instrumente digitale

BIM

BIM reprezintă la ora actuală unul dintre cele mai eficiente instrumente colaborative și de reprezentare digitală și cel mai frecvent utilizat pentru managementul integrat al construcției, de la etapele de concept până la cele finale de construcție și livrare. Modulul BIM cuprinde astfel prezentări referitoare la principiile BIM de colaborare interdisciplinară, concepte și diversele opțiuni de software pe care arhitecții le pot implementa în managementul de proiect.

Antreprenoriat

Contractare

Modulul contractare cuprinde o colecție de materiale care explică procesul și cadrul legislativ de structurare a sistemului de relații specific activității de proiectare între toți actorii implicați – arhitecți, ingineri, clienți – și modalitățile prin care acest proces/cadru legislativ asigură echitabilitatea între părți, echilibrarea intereselor și a calității procesului de proiectare și în același timp a produsului de arhitectură.

Financiar

Modulul financiar cuprinde o colecție de materiale care abordează principii și concepte financiare pentru investiții, finanțarea proiectelor, managementul proiectului și administrarea birourilor de arhitectură, controlul costurilor și aplicarea acestora în dezvoltarea spațiului urban, în consultanța profesională și în etapele de realizare a proiectelor.

Comunicare

Modulul comunicare cuprinde materiale care prezintă diverse tehnici de comunicare a ideilor și proiectelor atât cu diverși colaboratori, cât și cu clienți. Materialele includ noțiuni de prezentare prin elemente vizuale, numerice, verbale și non-verbale.

Noțiuni de drept

Modulul noțiuni de drept cuprinde o colecție de materiale care pun în discuție și explică concepte juridice care stau la baza profesiei de arhitect și cu care arhitecții se confruntă în mod frecvent – drepturile de autor, proprietatea intelectuală etc.

Conservare și restaurare

Conservare și restaurare

Materialele cuprinse în modulul conservare și restaurare pe de o parte fac referire la conștientizarea responsabilităților ce revin arhitecților cu privire la patrimoniu și la valorile culturale, urbane, arhitecturale, istorice și sociale implicite. Pe de altă parte, detaliază procesele de conservare și restaurare, atât conceptual cât și tehnic, de interpretare a patrimoniului și valorificarea acestuia într-un mod sustenabil.

Legislație și normative

Legislație și normative pentru autorizarea construcțiilor

Modulul  cuprinde o serie de materiale care explică și pun în discuție industria construcțiilor din punct de vedere legislativ, organizațiile și organele administrative, regulamente și documente general-obligatorii fundamentale pentru construcții și proiectarea de arhitectură, moduri de aplicare și conformare în procesul de design. 

NZEB

Materialele cuprinse în modulul NZEB aprofundează conceptul care a devenit obligatoriu din 2021 și în România pentru construcțiile noi: case cu consum de energie aproape zero (clădiri cu performanță energetică foarte ridicată). Studiile de caz, interviurile, dezbaterile și prezentările conțin informații cu privire la acest standard pentru clădiri și modalități de aplicare.

Social

Materialele cuprinse în modulul social acoperă un sub domeniu al profesiei care se concentrează și ține seama de factorii sociali în elaborarea proiectelor, pe rolul și responsabilitatea arhitecturii în a contribui la bunăstarea societății, pe soluții de design care răspund și încearcă să atenueze diverse crize sociale și umanitare, care încurajează incluziunea socială și participarea tuturor la construirea orașului.

Dezvoltare personală

Materialele cuprinse în modulul dezvoltare personală acoperă tehnici de gestionare a stresului, de implicare și dedicare în profesie, de echilibrare a vieții personale și profesionale, și în raport cu provocările rezultate din crize economice sau sanitare, de stabilire a unui traseu profesional de dezvoltare în acord cu punctele tari și slabe individuale.

Utilizare platformă

Materialele cuprinse în modulul utilizare platformă au rolul de a introduce și ghida utilizatorii în primii pași de utilizare a platformei Edu OAR.