Termeni şi Condiţii pentru cursurile și materialele puse la dispoziție pe platforma Edu OAR

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea termenilor și condițiilor generale de utilizare detaliate mai jos. Dacă alegeți să vizitați site-ul și să accesați serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului, vă asumați cunoașterea și acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții în mod expres și neechivoc, în ultima versiune comunicată în cadrul site-ului. Ulterior creării Contului, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificarilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor de utilizare a site-ului. Sunteți responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizați site-ul.

Termenii şi condiţiile de mai jos se referă la înscrierile în cadrul site-ului edu.oar.archi, accesarea materialelor înregistrate şi participarea la cursurile şi evenimentele din site, live sau înregistrate. Termenii și Condițiile de Utilizare au rol de Contract între Ordinul Arhitecților din România și cei care accesează materialele disponibile pe site-ul https://edu.oar.archi. Prin continuarea utilizării, confirmați că sunteți de acord cu limitarea responsabilităţii menţionate în acest document. În cazul în care aveţi întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să ne contactaţi folosind fie formularul de contact, accesând https://edu.oar.archi/support, fie prin e-mail, la adresa office@oar.archi

Ce este Edu OAR?

Edu OAR este o platformă creată pentru facilitarea accesului online al membrilor OAR la evenimente înregistrate, cursuri și materiale educaționale pe diverse domenii de activitate, pentru dezvoltarea cunoștințelor din domeniul arhitecturii, dar și a altor domenii conexe care pot îmbunătăți sau îmbogăți înțelegerea și practica arhitecturii sau pot ușura efortul de creare, administrare și promovare a activității arhitecților.

Accesul în platforma Edu OAR

Accesul la conținutul disponibil pe site-ul https://edu.oar.archi este permis doar membrilor OAR și se va face numai folosind datele asociate contului de membru din Sistemul Informatic al OAR (SIOAR). Conținutul site-ului nu poate fi accesat cu altă adresă de e-mail decât cea existentă în Sistemul Informatic.

Pentru utilizarea platformei este necesară adăugarea prealabilă a utilizatorilor în platformă de către OAR. Adăugarea utilizatorilor se va face într-un termen de 30 de zile de la crearea sau actualizarea datelor în Sistemul Informatic al OAR (SIOAR). După înregistrarea ca membru, echipa OAR va crea numele de utilizator pe platformă. Toți utilizatorii nou adăugați vor primi un mesaj de confirmare a creării contului pe adresa de e-mail furnizată în Sistemul Informatic al OAR (SIOAR).

Adresa de e-mail sau datele personale indicate greşit în Sistemul Informatic al OAR (SIOAR) atrag după sine trimiterea informațiilor de acces în platformă la adresa greșită și imposibilitatea de a contacta utilizatorul pentru echipa OAR. Rectificarea datelor se poate face contactând echipa OAR prin intermediul formularului de contact disponibil pe site-ul https://edu.oar.archi,completându-l cu date reale și furnizând informații corecte. Echipa OAR va verifica autenticitatea datelor și va face modificările solicitate în termen de 30 de zile. Echipa OAR va comunica rectificarea datelor cu caracter personal fiecărui destinatar, cu excepţia cazurilor în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau implică un efort disproporţionat de mare. Accesarea platformei se poate face la adresa https://edu.oar.archi de pe un dispozitiv cu browser conectat la internet. Pentru o experiență optimă, vă recomandăm să utilizați un computer. Experiența de utilizare de pe telefonul mobil poate varia în funcție de capabilitățile respectivului dispozitiv, iar multitudinea de tipuri de dispozitive și browsere face dificilă testarea și optimizarea platformei cu toate aceste dispozitive.

Accesul pentru membrii OAR suspendați la cerere sau pentru studenți arhitecții se va face la cerere, prin formularul de contact de pe site-ul https://edu.oar.archi. În cazul cursurilor și materialelor live unde există limite ale numărului de participanți sau criterii de filtrare, accesul poate fi refuzat din cauza atingerii numărului maxim de participanți sau neîndeplinirii unor precondiții necesare accesării, cum ar fi parcurgerea prealabilă a altor materiale din platformă, vechime, specializare,sau orice alte criterii solicitate de furnizor. OAR își rezervă dreptul de a refuza accesul la anumite materiale, cursuri sau evenimente.

Din considerente tehnice și strategice, OAR își rezervă dreptul de a adăuga membri și de a modifica sau șterge membri sau postări și comentarii ale membrilor în platforma Edu OAR, dacă acestea din urmă conțin limbaj licențios, agresiv sau defăimător la adresa lectorilor, invitaților, participanților la materialele de formare profesională, sau la adresa organizatorilor. OAR nu nu poate fi tras la răspundere legal sau în altă formă pentru probleme legate de corectitudinea datelor membrilor din platforma Edu OAR, nici pentru imposibilitatea de accesare sau modificarea/ ștergerea datelor utilizatorilor din platformă. Acestea sunt necesare pentru o bună funcționare și moderare a platformei.

Preţul materialelor și cursurilor din platforma Edu OAR

Cu excepția materialelor și cursurilor unde este specificat în mod clar prețul, toate celelalte materiale și cursuri disponibile pe site-ul Edu OAR sunt gratuite pentru membrii OAR. Acolo unde va fi cazul, toate preţurile afişate vor fi în RON şi vor reprezenta totalul sumei care trebuie plătite pentru accesul la respectivul material. Locurile la cursuri şi evenimente live sunt disponibile în limita locurilor existente în sala de curs sau online în limita indicată de lector. Acolo unde este cazul, prețul cursurilor și materialelor este solicitat de furnizori, platforme externe, condiții contractuale sau investiții.

Modalitățile de plată și prețurile vor fi specificate clar, acolo unde este cazul, în situația cursurilor și materialelor care nu sunt gratuite. OAR își rezervă dreptul de a modifica după cum este necesar modalitățile de plată, în numerar, cu cardul sau prin virament bancar, în funcție de necesități și condiții punctuale. OARse obligă să informeze membrii plătitori deja înscriși de schimbarea condițiilor de plată, însă OAR nu este responsabil de potențialele inconveniențe create.

În cazul întârzierilor de plată, OAR îşi rezervă dreptul de a calcula dobânda legală a datoriei nou-create, în conformitate cu legislația în vigoareOAR nu îşi asumă responsabilitatea pentru taxele plătite din momentul achitării la poştă sau la bancă și până în momentul transferului financiar în conturile indicate ale OAR sau ale furnizorilor.

OAR nu este responsabil de comisionul tranzacţiilor bancare. Plătitorul îşi asumă costurile tranzacţiilor bancare ale plăților din ţară şi străinătate. Banca comercială sau o altă instituţie prin intermediul căreia se achită taxa stabileşte preţul tranzacţiei. Plătitorul este dator ca atunci când își oferă contul la bancă pentru efectuarea plății să explice că va achita costurile tranzacţiei.

În cazul cursurilor și materialelor plătite, returnarea taxei de curs se poate face numai dacă retragerea este anunţată în scris cel mai târziu cu 6 zile lucrătoare înainte de data de începere/ data evenimentului. În cazul în care retragerea se face cu mai puțin de 6 zile lucrătoare până la începerea cursului, suma aferentă taxei de curs nu se returnează, deoarece locurile la ateliere, cursuri și evenimente sunt limitate şi taxele reprezintă costurile pentru realizarea acestora, inclusiv onorariul lectorului şi materialele de curs.

Dacă numărul membrilor care se înscriu la un program sau curs plătit este mai mic decât numărul minim prevăzut pentru susținerea programului respectiv, OAR îşi rezervă dreptul să decidă suspendarea predării programului sau cursului respectiv. În acest caz, membrii înscriși vor fi înștiințați și vor putea decide dacă doresc transferul la alt curs, reprogramarea la o dată ulterioară (atunci când este posibil) și, în cazul programelor/cursurilor contracost, returnarea sumei, fără a percepe taxele și comisioanele de transfer bancar.

Echipa administrativă a Ordinului Arhitecților din România nu este răspunzătoare pentru prejudiciile generate de conexiunea de internet, în utilizarea, copierea sau afişarea conţinutului site-ului, declinându-şi de asemenea răspunderea, pentru orice dezavantaje care pot surveni din cauza unor erori de software sau alte defecţiuni tehnice apărute la server.

Materialele și cursurile din platforma Edu OAR disponibile pe site-ul https://eu.oar.archi sunt disponibile membrilor OAR. Dacă membrii nu îşi achită cu regularitate datoriile restante și cotizația de membru către Ordin,acesta poate să înceteze accesul și livrarea serviciilor din platformă. În acest caz, se consideră că toate cererile, fie ele scadente sau nu, pe care OAR le poate avea sau nu faţă de membri în conformitate cu Termenii și Condițiile de utilizare, au ajuns la termen în ziua în care membrii încetează să-și achite una sau toate obligaţiile prevăzute. În acest caz, membrii îşi pierd dreptul la datele și istoricul contului de utilizator din platforma Edu OAR.

Eliberarea de diplome, certificate, adeverințe şi declaraţii

Entitățile care oferă alte tipuri de învățământ, precum OAR, în conformitate cu activitățile lor, nu au dreptul să emită membrilor care utilizează platforma Edu.OAR adeverințe sau declarații care oferă diferite tipuri de drepturi la pensie, călătorii în străinătate, asigurare de sănătate sau social, bilete de transport preferențiale, diferite tipuri de burse, etc. Membri OAR își asumă astfel faptul că nu vor obține astfel de beneficii, în urma utilizării platformei Edu.OAR Ordinului Arhitecților din România nu are obligația de a emite diplome, certificate, adeverințe sau declarații,cu excepția celor emise automat de platformă la finalizarea anumitor materiale. Ordinul își rezervă dreptul de a configura eliberarea automată de diplome numai în cazul anumitor materiale. Ordinului Arhitecților din România nu este responsabil de corectitudinea numelui și datelor adăugate automat de platformă pe diplomă nici de modul de afișare a numelor foarte lungi sau conținând caractere speciale, corectitudinea acestor date fiind în totalitate responsabilitatea membrilor.

Disponibilitatea platformei și materialelor din platforma Edu OAR

OAR își rezervă dreptul de a aduce modificări și îmbunătățiri oricând aspectului grafic, interfeței de utilizare, fluxurilor de lucru și materialelor disponibile în platforma Edu OAR în vederea îmbunătăţirii şi perfecţionării sale continue. Cu privire la modificările majore de sistem efectuate, membrii vor fi informați prin e-mail. OAR nu este responsabilde modificările și actualizările făcute de creatorii platformei pe care este găzduit site-ul Edu OAR.

OAR își rezervă dreptul de a elimina materialele care nu mai prezintă interes, care au fost înlocuite cu materiale actualizate, care nu mai ating un anumit standard calitativ, care din orice alte asemenea motive vor fi considerate neoportune ori pentru care a expirat dreptul de difuzare negociat cu experții creatori de cursuri. Prin urmare, OAR nu garantează menținerea constantă a tuturor materialelor pe site.

Echipa administrativă a Ordinului Arhitecților din România ia decizia privind iniţierea noilor programe și adăugarea de noi materiale, pentru îmbunătățirea și îmbogățirea ofertei disponibile în platformă pentru toți membrii. Echipa OAR își rezervă dreptul de a adăuga conținut nou și cursuri oricând în platformă, fără să anunțe în prealabil Selectarea conținutului poate depinde de condițiile contractuale aferente respectivului material, de permisivitatea drepturilor intelectuale și de distribuție, de permisiunea lectorilor, de calitatea tehnică și formatul materialelor, de limitări tehnice sau de timp care încetinesc optimizarea și publicarea materialelor în platformă ș.a.m.d.. Membrii vor fi anunțați de adăugarea unor noi materiale periodic, prin e-mail.

Ordinul Arhitecților din România nu poate garanta utilizarea continuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. OAR își rezervă dreptul de a desființa site-ul fără o notificare prealabilă a utilizatorilor, dreptul de a stabili în mod liber relațiile de colaborare cu persoanele specializate care vor participa la administrarea site-ului sau la crearea diverselor materiale.

OAR nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de pierdere (materială, financiară, de date sau informații) care poate sa apară direct sau indirect din cauza informațiilor incluse pe site sau a nefuncționării sau funcționării necorespunzătoare a acestui site. Echipa administrativă a OAR sau membrii acesteia individual nu pot fi responsabili pentru daune aduse computerului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe site-ul https://edu.oar.archi sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site-ul nostru. Nu suntem responsabili pentru orice prejudiciu, pierdere, revendicare, daune indirecte, incidente sau de consecință de orice tip, care decurge din sau are în vreun fel legătură cu orice utilizare a site-ului nostru sau a conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor găsite în acesta, cu orice neîndeplinire sau întârziere (inclusiv fără limitare utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice componentă a acestui site pentru achiziționare sau plată), sau executarea sau neexecutarea de către noi sau de către orice furnizor, chiar dacă noi sau furnizorul nostru am fost avizați de posibilitatea de daune aduse acestor părți sau oricărei alte părți. Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

Protecția prin drepturile de autor

Întreg conținutul disponibil pe site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte și altele asemenea, precum și întreg conținutul informațiilor cuprinse pe https://edu.oar.archi este protejat prin drepturile de autor. Deţinătorul exclusiv al drepturilor de autor și a altor programe online comercializate prin intermediul site-ului https://edu.oar.archi este Ordinul Arhitecților din România (de la data publicării și în cursul anilor următori, stabilit contractual cu lectori sau alți furnizori externi), în cazul în care titularul nu permite altfel şi dacă nu se specifică altfel pe pagina web https://edu.oar.archi. Nu este permisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site sau pe platformele/programele la care cumpărați accesul prin intermediul site-ului, fără permisiunea expresă acordată în scris de către Ordin. Nu este permis să transmiteți în favoarea unei terțe persoane parola dvs. de acces la site. Niciun membru nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site sau vreun drept de proprietate intelectuală/ industrială asupra produselor și/sau serviciilor comandate de pe site. Niciun membru nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

Toate produsele şi brand-urile care sunt menționate pe site-ul https://edu.oar.archi sunt protejate de companiile respective.

Se subînțelege buna intenție a utilizatorilor și exercitarea abuzivă a drepturilor, se interzice descărcarea abuzivă a materialelor video disponibile pe site, se interzic capturile de ecran cu conținutul materialelor și cursurilor și distribuirea acestora, se interzice orice tip de hacking, piratare sau activităţi ilegale cum ar fi: accesul la părţi neautorizate ale site-ului, folosirea formularelor online cu alte intenţii, cu excepţia celor indicate, schimbarea conţinutului, abordarea violentă a părților neautorizate ale site-ului etc.

OAR nu îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea sau actualitatea informațiilor prezentate de lectorii invitați. Responsabilitatea utilizării informațiilor găsite în materialele şi cursurile de pe site-ul https://edu.oar.archi se reduce la propria răspundere și bunul simț al utilizatorilor. Utilizatorul este de acord că va aplica rezonabil sau cu sfaturi de la profesionişti, informaţii de pe site-ul Edu OAR, şi că orice rezultat obţinut ca urmare a aplicării informațiilor de pe site-ul https://edu.oar.archi se va face pe responsabilitatea proprie a utilizatorului.

În planificarea, conceperea și selectarea materialelor și a serviciilor pe site-ul https://edu.oar.archi, Ordinul ia măsurile adecvate pentru ca informaţiile şi serviciile să fie utile, eficiente și folositoare pentru membri. De aceea încurajăm menționarea conținutului în articole originale, cu link către pagina web https://edu.oar.archi fără duplicarea textelor și conținutului în nicio formă.

Exactitatea informațiilor de pe pagina Edu OAR este verificată atent, însă în cazul în care utilizatorii vor observa incorectitudini în unele afirmații, sunt invitați să contacteze direct echipa administrativă a Ordinului: prin e-mail sau prin intermediul formularului de pe site.

Plângeri și reclamații legate de Edu OAR

Livrarea către membri a unei experiențe și servicii de calitate necesită un efort constant, motiv pentru care ne bazăm pe viziunea și proactivitatea comunității formate din membrii OAR. Încurajam orice feedback, pozitiv sau negativ. Apreciem timpul și efortul necesare pentru a ne comunica orice sugestie, satisfacție sau insatisfacție legate de experiența pe platforma Edu OAR.
Rugăm membrii să transmită orice sugestie de îmbunătățire legată de utilizarea Edu OAR direct, prin formularul de contact de pe site sau prin e-mail la adresa: office@oar.archi Sugestia va fi înregistrată și vom trimite un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii, în termen de cel mult 30 de zile.
Ca dovadă a bunelor intenții, membrii declară că sunt de acord să nu facă publice nemulțumirile (pe rețelele de socializare, media, întâlniri ale Consiliului Național, conferințe și evenimente, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) ci să protejeze relația de colaborare sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus Ordinului prin aceste acțiuni. Recomandăm ca orice reclamație să fie depusă în termen de maxim o lună de la data sesizării situației reclamate pentru a putea remedia din timp situația.

Termeni pentru lectorii din platforma Edu OAR

Când deveniți lector sau instructor în cadrul OAR sunteți de acord să urmați acești termeni și norme de conduită. În calitate de lector sau instructor veți încheia un contract direct cu OAR. Ca lector sau instructor garantați că nu veți posta sau furniza conținut sau informații nepotrivite, jignitoare, rasiste, de ură, sexiste, xenofobe, homofobe, pornografice, false, înșelătoare, incorecte, care încalcă reglementări, defăimătoare sau calomniatoare. Nu veți posta sau transmite niciun fel de publicitate nesolicitată sau neautorizată, materiale promoționale, mesaje nedorite, spam sau orice altă formă de solicitare (comercială sau de altă natură) prin intermediul serviciilor site-ului, prin e-mail sau vreunui utilizator. Nu veți demara nicio activitate care ar necesita ca OAR să obțină licențe de la orice terță parte sau să plătească redevențe oricărei terțe părți, inclusiv obligația de a plăti redevențe pentru reprezentarea publică a unei opere muzicale sau a unei înregistrări sonore sau creații artistice foto sau video. Nu veți uzurpa identitatea altei persoane sau obține acces neautorizat la contul altei persoane. Nu veți tulbura sau împiedica în alt mod alți instructori să-și furnizeze prezentările sau cursurile. Ca lector sau instructor garantați că veți oferi și asigura informații despre cont corecte, că aveți licențele, drepturile, acordurile, permisiunile și autoritatea necesare pentru a autoriza OAR să vă folosească Conținutul trimis după cum se specifică în prezenții Termenii și Condiții de utilizare; conținutul trimis de dvs. nu va încălca sau își va însuși în mod necorespunzător niciun drept de proprietate intelectuală al niciunei terțe părți; aveți calificările, acreditările și expertiza necesare (inclusiv educația, instruirea, cunoștințele și seturile de competențe) pentru a preda și pentru a furniza serviciile pe care le oferiți prin intermediul conținutului trimis de dvs. și prin utilizarea serviciilor; veți răspunde cu promptitudine cursanților și veți asigura o calitate a serviciilor care corespunde standardelor din domeniul dvs. și serviciilor de instruire în general.

În momentul în care deveniți lector sau instructor acordați OAR drepturile descrise în Termenii și Condițiile de utilizare de a oferi, comercializa și exploata conținutul trimis de dvs. Acestea includ dreptul de a adăuga subtitrări, de a edita video și audio sau de a modifica în alt mod conținutul pentru asigurarea accesibilității. Putem înregistra parte a conținutului trimis de dvs. pentru controlul calității și pentru furnizarea, comercializarea, promovarea, demonstrarea sau exploatarea serviciilor. Acordați OAR permisiunea de a vă utiliza numele, înfățișarea, vocea și imaginea în legătură cu oferirea, furnizarea, comercializarea, promovarea și demonstrarea serviciilor, conținutului trimis de dvs. sau conținutului Edu OAR.

Sunteți de acord să nu utilizați datele pe care le primiți în alt scop decât furnizarea serviciilor dvs. către membrii respectivi, pe platforma Eu OAR și că nu veți solicita date cu caracter personal suplimentare sau stoca datele cu caracter personal ale membrilor în afara platformei Edu OAR. Veți despăgubi Edu OAR pentru orice revendicări apărute în urma utilizării necorespunzătoare de către dvs. a datelor cu caracter personal ale membrilor.

În colaborarea cu lectorii și instructorii, OAR își rezervă dreptul de a actualiza periodic prezenții Termeni, pentru a clarifica practicile noastre sau pentru a reflecta practici noi sau diferite (cum ar fi atunci când adăugăm noi caracteristici platformei), iar OAR își rezervă dreptul de a modifica și/sau de a efectua în orice moment modificări pentru prezenții Termeni. Dacă efectuăm orice schimbare materială, vă vom înștiința folosind mijloace evidente, cum ar fi prin notificare prin e-mail, trimisă la adresa de e-mail specificată în contul dvs. sau prin postarea unui anunț prin intermediul canalelor de comunicare OAR. Modificările vor intra în vigoare în ziua în care sunt postate, cu excepția cazului în care se specifică altfel. Continuarea utilizării de către dvs. a site-ului după efectuarea modificărilor va însemna acordul dvs. față de aceste modificări. Orice Termeni revizuiți vor înlocui toți Termenii anteriori.

Politica de confidențialitate

Citește mai mult despre Politica de confidențialitate aici.

Politica privind fișierele cookies

Citește mai mult despre Politica privind fișierele cookies aici.

Copyright @ Edu OAR. All rights reserved

Edu OAR - Powered By Zenler