Forum de Patrimoniu

Informații și experiențe din domeniul conservării și restaurării, pentru o abordare holistică și trandisciplinară
11 prezentări
rating general: 4.6/5

Descriere

Forumul de patrimoniu este un material realizat de Ordinul Arhitecților din România în colaborare cu OAR București care a constat într-o serie de prezentări susținute pe parcursul a două zile de conferință în domeniul patrimoniului și o masă rotundă și vernisaj în cea de-a treia zi a evenimentului. Materialele disponibile reprezintă prezentările din cadrul celor două zile de conferință. Aceasta și-a propus ca în jurul temei generice a patrimoniului să aducă informații, idei și experiențe din domeniul conservării și restaurării, pentru o abordare holistică și trandisciplinară.

Prezentările sunt susținute de arhitecți, specialiști în conservarea și restaurarea patrimoniului arhitectural, ingineri, peisagiști, membri ai direcțiilor județene de cultură și ai comisiilor monumentelor istorice.
Printre temele abordate se numără:
- Concepte și resurse teoretice pentru înțelegerea patrimoniului;
- Cadre internaționale de referință pentru managementul patrimoniului;
- Sustenabilitate;
- Proceduri de avizare;
- Bune practici, studii de caz.  

Lectori:

Eugen Vaida - Arhitect
BIO
Eugen Vaida, președinte al Asociației Monumentum și director al The Prince Foundation, principala organizație care implementează viziunea ASR Prințului de Wales in România. Este arhitect cu bogată activitate în salvgardarea și promovarea patrimoniului din mediul rural din România dezvoltând prin Asociația Monumentum o serie de programe aplicate de conservare și educație în strânsă legătură cu comunitățiile locale din mediul rural, printre care cel mai cunoscut este proiectul “Ambulanța pentru monumente”.  
Deține o vastă colecție de etnografie sătească, fondator și președinte al Rețelei Colecțiilor și Muzeelor Etnografice Sătești Particulare din România (RECOMESPAR).    
Preocupările sale se îndreaptă către creșterea calității obiectului de arhitectură în mediul rural, prin formarea arhitecților și a studenților arhitecți, prin explorarea unor tehnici tradiționale și materiale locale, prin  identificarea soluțiilor care să corespundă confortului actual de locuire. Ca membru al Grupului Rural al Ordinului Arhitecților din România a inițiat și a sprijinit realizarea unor îndrumare de proiectare contextuală pentru o mare parte din zonele etnografice ale României, iar în prezent coordonează proiectul de cartare a meșterilor populari și ale produselor tradiționale din domeniul construcțiilor din România.  
Activitatea lui Eugen Vaida a fost recunoscută prin numeroase premii pe plan național și internațional, printre care și premiul european al patrimoniu European Heritage Award/Europa Nostra Awards 2020. Din noiembrie 2021, Eugen a devenit fellow Ashoka, principala organizație internațională ce are ca scop sprijinirea antreprenoriatului social.  

Ruxandra Nemțeanu - Arhitect
BIO
Ruxandra Nemţeanu, arhitect bucureștean, diplomat din 1984, absolvent al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, expert în domeniul monumentelor istorice, promotor al implementării standardelor şi metodologiilor europene în domeniul inventarierii şi evidenţei patrimoniului architectural după 1990, în România, activitate susţinută în cadrul Institutului Naţional al Monumentelor Istorice din Bucureşti, peste 50 de studii istorico-arhitecturale referitoare la clădiri monumente istorice, doctor în arhitectură din anul 2009, cu tema Vila în stil neoromânesc, expresia căutărilor unui model autohton în locuinţa urbană individuală, baza științifică a actualei cărți. În prezent, coordonatorul ştiinţific al unor programe culturale destinate clasării unui patrimoniu architectural aflat în pericol și arhitect proiectant în cadrul propriului birou de arhitectură. În momentul de față, coordonează proiecte de restaurare a unor monumente istorice aflate în colaps și acordă asistență tehnică permanentă, în execuție, pentru aceste imobile.

Petru Mortu - Arhitect
BIO
Direcții de cercetare și subiecte ale prelegerilor și proiectelor ținute în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”:
- Cursurile Releveu;
- Teoria proiectului de restaurare;
- proiectele de restaurare dedicate anului IV sau V).    
Interesul pentru patrimoniu s-a materializat și prin diverse proiecte care au în centru conservarea și restaurarea monumentelor istorice, menționând între acestea Casa Macca, Conacul Marghiloman, Conacul Oromolu, Casa Lahovary din Calea Victoriei, Sarmizegetusa Regia, Conacul Rosetti-Balș sau Cetatea Neamț, ultimele trei documentații elaborate pentru faza DALI.   Problemele siturilor urbane care de-a lungul timpului au căpătat semnificație patrimonială au fost abordate într-o serie de proiecte coordonate de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, între acestea amintind: studiul de fundamentare pentru Planul Urbanistic Zonal al Cetății Giurgiului sau detalierile zonelor construite protejate din Municipiul București – Bonaparte-Mora, Căderea Bastiliei și Calea Griviței.   Activitatea de cercetare s-a materializat prin realizarea unui număr semnificativ de studii istorico-arhitecturale (Cetatea Neamț, Sarmizegetusa Regia, Sediul AGIR, Cinematograful „Scala”, Halele Centrale Obor, Muzeul Național de Istorie a României etc), dar și articole având în centru probleme ale istoriei și patrimoniului arhitectural – Istoria casei Mirea-Miclescu între povestiri și documente, Gara regală de la Mogoșoaia (Băneasa), Parcelarea Filipescu, Arhitectura școlilor rurale din România, Hanurile mănăstirii Cernica din București, Casa Manolescu Vitzu din Bulevardul Colței sau Casa generalului Lahovary din Strada Lustrului nr. 5, pentru a enumera doar câteva dintre acestea.

Imola Kirizsán - Inginer
BIO
Inginer specializat în domeniul patrimoniului construit își desfășoară activitatea în special axată pe restaurarea, consolidarea structurilor istorice. Este Secretar ştiinţific la Asociaţia Restauratorilor de Monumente Istorice din Transilvania și Director executiv la SC UTILITAS SRL - Centru de cercetare-proiectare în domeniul reabilitării patrimoniului construit. A coordonat numeroase proiecte de cercetare în domeniul reabilitării patrimoniului construit: 150 de biserici inventariate, 50 documente finalizate; Inventarierea şi studii de stare a clădirilor neutilizate, în stare de degradare avansată din Transilvania, cercetarea clădirilor istorice în faza de proiectare şi execuţie: trei clădiri medievale din centrul istoric Baia Mare Castelul Bánffy din Bonţida Castelul Teleki Satu Lung; precum și studii de fezabilitate şi întocmirea temei de cercetare – membru în echipă – pentru Palatul Bánffy din Cluj-Napoca, Biserica Evanghelică din Bistriţa, Bisericile Unitariene din Suatu, Roua. Din anul 2006 membru în echipa de cercetare pentru proiectele: Diagnoza şi predicţiile inteligente şi active ale construcţiilor cu structură de rezistenţă în mediul înconjurător complex poluat – director: întocmind partea de identificarea metodelor de identificare a degradărilor complexe asupra structurilor portante istorice; Protecţia valorilor propriu de patrimoniu ale structurilor portante istorice din lemn, finanţare AFCN; Membru al comisiei zonale nr. 8 a monumentelor istorice din judeţul Cluj.

Bogdan Ilieș - Inginer
BIO
Doctor în istorie al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca cu o teză ce a avut drept subiect bisericile românești din Sălaj. Bogdan Ilieș are preocupări în cercetarea și documentarea bisericilor de lemn din România, de peste 12 ani, fiind autor/coautor al unor articole în reviste de specialitate. Începând cu 2015 s-a implicat alături de alți specialiști din zona Transilvaniei și a Banatului în diverse șantiere de restaurare sau punere în siguranță a unor biserici de lemn înscrise în Lista Monumentelor Istorice. Este președintele Asociației „Biserici Înlemnnite”, asociație ce are drept obiectiv general salvgardarea, reabilitarea, revitalizarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural și arhitectural construit, din lemn. Totodată, este și vicepreședinte al Asociației „Arhaic” care gestionează în zona Sălajului programul civic de salvgardare a patrimoniului cultural construit „Ambulanța pentru Monumente”.

Raluca Munteanu - Arhitect
BIO
A absolvit Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București (1994-2000) și a urmat un curs postuniversitar la Fachhochschule din Köln printr-o bursă DAAD (2001-2003), unde a intrat în contact cu gândirea contemporană privind clădiri durabile și ecologice. În cadrul fundației, coordonează proiecte de salvare și conservare a clădirilor și siturilor de patrimoniu pe cale de dispariție, pentru educație și conștientizare cu privire la valoarea și importanța patrimoniului. A absolvit un curs de specialitate pentru tehnici de conservare și restaurare a lemnului (2014), organizat de Riksantikvaren și ICCROM. Pe lângă practica sa de arhitectură, este membră a ICOMOS Wood Committee și a Consiliului Științific al Parcului Național Piatra Craiului și vicepreședinte al Ordinului Arhitecților din România (din 2018). În septembrie 2021 proiectul pentru restaurarea Bisericii de Lemn din Urși, pe care l-a coordonat din 2011, a fost recompensat cu Premiul pentru Patrimoniul European pentru Conservare.

Vlad Rusu - Arhitect
BIO
Vlad a absolvit în anul 2006 Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Cluj, unde în prezent este conferențiar universitar și director al Departamentului de Urbanism și Științe Tehnice. Activitatea sa profesională se împarte între cercetarea și proiectarea de arhitectură și urbanism, publicarea de studii, articole și cărți, susținerea și participarea la conferințe și expoziții naționale și internaționale. Dintre publicațiile sale se remarcă lucrările Evoluția urbanistică a Clujului interbelic, Ed. Academiei Române - Centrul de Studii Transilvane, Cluj, 2015 și Locuințe familiale din Cluj 1920-1975, Ed. U.T.Press, Cluj, 2017. Proiectele sale acoperă o gamă largă de teme, de la arhitectură și restaurare la urbanism și design urban, activitatea sa profesională fiind recunoscută și premiată la nivel național și internațional: Marele Premiu al Uniunii Europene pentru Patrimoniu Cultural 2017/ Premiile Europa Nostra pentru Reabilitarea și refuncționalizarea Palatului Cultural din Blaj, 2017, Premiul I la Concursul internațional pentru revitalizarea Turnului pompierilor din Cluj, 2017, Premiul I la Concursul internațional pentru Reabilitarea peisageră și reactivarea Parcului Feroviarilor din Cluj, 2018 și Premiul I la Concursul internațional pentru masterplanul cartierului Sopor din Cluj, 2019.

Nicolas Triboi - Peisagist
BIO
Nicolas este peisagist diplomat absolvent al facultății École Nationale Superieure de la Nature et du Paysage din Blois, Franta în 2002.    În 2006 a creat firma Atelier Foaie Verde, și a lucrat în numeroase proiect urbane și rurale prin țară : Atlas de peisaj, parcuri, gradinii istorice, dezvoltarea rurală.    În 2020 a creat La Motrice paysagistes Europeens în Franța pentru a putea colabora la diverse proiecte specifice mediului rural si urbanismului participativ.    Din 2008 este membru în consiliu stiintific Parcul National Piatra Craiului, din 2016 este membru al Boardului Fundatiei Pro Patrimonio, iar din 2017 este Director al Asociația Domeniul Perticari-Davila.  

Doina Cociș - Inginer
BIO
Lucrează de 21 de ani ca funcționar public în cadrul Direcției Județene pentru Cultură Sălaj, în ultimii 13 ani în calitate de director executiv. A studiat și avizat în această perioadă sute de documentații întocmite de arhitecți care stăpâneau diferit legislația specifică, găsind de fiecare dată formula corectă și legală în ceea ce privește intervențiile asupra monumentelor istorice, sau a imobilelor aflate în zone de protecție, ori zone construite protejate. A făcut numeroase verificări în teren pentru constatarea stării de conservare a imobilelor supuse protecției prin legile specifice, precum și în șantierele de construcție sau restaurare. A făcut parte din comisiile de recepție a lucrărilor de intervenție asupra monumentelor istorice. A facilitat înființarea Ambulanței pentru Monumente Sălaj, fiind voluntar în câteva șantiere de punere în siguranță prin înlocuirea învelitorii unor biserici de lemn. A întocmit memorii în vederea armonizării legislației în domeniul patrimoniului, ca element al strategiei naționale de apărare a țării, etc.

Ștefan Bâlici - Arhitect
BIO
2016 - 2022 Manager - Director general Institutul Național al Patrimoniului, București, str. Coordonare și gestionare a tuturor activităților instituției în domeniile sale de activitate – patrimoniu imobil, mobil, imaterial și digital   Între Septembrie 2006 şi Ianuarie 2016 este Vice-președinte şi coordonator al Asociației „Arhitectură. Restaurare. Arheologie” (ARA), ocupandu-se cu co-organizarea simpozionului științific anual „Arhitectură. Restaurare. Arheologie”, desfășurat în cadrul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române; co-organizarea și coordonarea școlilor de vară de restaurare a patrimoniului construit – Cetatea Zânelor, Covasna (jud. Covasna), Nufăru (jud. Tulcea), Roșia Montană (jud. Alba);   organizarea și coordonarea șantierelor-școală de restaurare a monumentelor istorice derulate în cadrul programului Adoptă o Casă la Roșia Montană   Din Octombrie 2000 pană în prezent este Cadru didactic universitar (în prezent conferențiar) la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București,   Martie -Aprilie 2012 Specializare în conservarea patrimoniului construit ICCROM - International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, Roma, Italia, Cursul Conservation of Built Heritage – CBH12   Doctorat – Arte Vizuale, Istoria Artei UNArte – Universitatea Națională de Arte, București.

Iulia Stanciu - Arhitect
BIO
Lucrează în restaurare/ este specialist atestat Ministrul Culturii / membru în Comisia nr 1 de monumente București / coordonatorul Grupului de Lucru Patrimoniu al OAR București / Inițiatorul proiectului pentru platforma 112Patrimoniu   Iulia Stanciu este arhitect din 1987, a înființat și este asociat la biroul de arhitectură STARH din 1996, este doctor în arhitectură și profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București din 1992.   Lucrările biroului au fost premiate la bienalele și anualele de arhitectură 1996, 1998, 2000, 2004, 2008, 2013, 2014, 2018, au fost nominalizate de 4 ori la premiul Mies Van de Rohe, în acest an ajungând pe lista scurtă cu lucrarea de restaurare a Sediului Filialei OAR București (premiul 1 concurs). Proiectele au fost publicate în numeroase reviste de specialitate, fiind dintre puținele birouri românești prezente în The Phaidon Atlas of 21st Century World Architecture.   A făcut și face parte din consiliile de conducere ale Ordinului Arhitecților (vicepreședinte mandatul 2016-2018), din comisia Zonală a monumentelor istorice Bucureşti, Giurgiu Ilfov (2016-2018). Este președintele Comisiei Naționale de Acordare a Dreptului de Semnătură a Ordinului Arhitecților din România. 

Conservare și Restaurare

Materialele cuprinse în modulul conservare și restaurare pe de o parte fac referire la conștientizarea responsabilităților ce revin arhitecților cu privire la patrimoniu și la valorile culturale, urbane, arhitecturale, istorice și sociale implicite. Pe de altă parte, detaliază procesele de conservare și restaurare, atât conceptual cât și tehnic, de interpretare a patrimoniului și valorificarea acestuia într-un mod sustenabil.

Cum poți avea acces la materialele Edu

Dacă ai deja un cont, te rugăm să te autentifici folosind formularul din partea de jos a paginii. Dacă nu ai încă un cont în platformă, te rugăm să ne contactezi și îți vom crea unul. Lista membrilor OAR este sincronizată periodic cu baza de date Edu pentru ca toți membrii OAR să poată avea cu ușurință acces. Dacă nu ești un membru nou al Ordinului Arhitecților, probabil ai deja pe e-mail un mesaj cu invitația și datele de autentificare. 

Diploma de participare

După încheierea fiecărui material, platforma poate emite un certificat de participare cum este cel din exemplul alăturat.

Descoperă în ritmul tău!

Poți viziona acest material indiferent de oră, ori de câte ori dorești.
După parcurgerea materialului, îți poți descărca Diploma de participare.
Poți oferi feedback astfel încât materialele viitoare să reflecte nevoile de dezvoltare profesională.

Detalii tehnice

Pentru materialele în format audio-video, live, on-line, este necesar ca fiecare participant să:  
-  Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună la internet și microfon (opțional: căști și cameră web)
-  Descarce aplicația Zoom pe dispozitivul de pe care se va accesa materialul on-line.  

Pentru materialele în format audio-video, înregistrate, disponibile on-line, este necesar ca fiecare participant să:  
-  Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună la internet "

Rating și aprecieri

Cum poți avea acces la materialele Edu

Dacă ai deja un cont, te rugăm să te autentifici folosind formularul de mai jos. Dacă nu ai încă un cont în platformă, te rugăm să ne contactezi și îți vom crea unul. Lista membrilor OAR este sincronizată periodic cu baza de date Edu pentru ca toți membrii OAR să poată avea cu ușurință acces. Dacă nu ești un membru nou al Ordinului Arhitecților, probabil ai deja pe e-mail un mesaj cu invitația și datele de autentificare.