Sistemul de Informații asupra Costurilor de Proiectare

Prezentare detaliată a componentelor SIC
Misiunile Arhitectului

Platforma Comună de Precalcul Orar

Instrumentul de Calcul Tarifar

Modele de Contracte de Proiectare

Descriere

SIC În 2021, OAR a finalizat elaborarea Sistemului de Informații privind Costurile pentru Proiectarea de Arhitectură conform Legii nr. 172/2010 de modificare și completare a Legii nr. 184/2001, sistem ce a fost avizat, potrivit legii, de către Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene și de către Ministerul Culturii, în prezent fiind accesibil în mod public.

Principalele componente ce alcătuiesc structura modulară a Sistemului de informaţii asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură sunt:
●Misiunile arhitectului;
●Estimarea timpului alocat proiectării – platforma comună de pre-calcul (PCPC);
●Calculul onorariilor de proiectare - Instrumentul de Calcul Tarifar;
●Contracte model (inclusiv tipuri de contractare).    

1. MISIUNILE ARHITECTULUI – document care a stat la baza realizării celor 3 componente a Sistemului de Informații asupra Costurilor pentru Proiectarea de Arhitectură (SIC). Misiunile arhitectului, întemeiate pe legislația curentă și relevantă în materie, sunt grupate ținând cont de serviciile prestate în etapele de elaborare a proiectului, de execuție a lucrărilor, precum și de perioada de post-execuție.

Arhitecții Liviu Zăgan și Johannes Berthleff, care au făcut parte din echipa de elaborare a Ghidului Misiunile Arhitectului, vorbesc despre etapele de realizare și componența ghidului.  

Ghidul Misiunile Arhitectului poate fi accesat aici: Misiunile Arhitectului 


2. PLATFORMA COMUNĂ DE PRECALCUL ORAR  (PCPC) 
Platforma PCPC este o aplicație care oferă o valoare orientativă de referință, unică la nivel național, în privința timpului de muncă necesar în serviciul de proiectare de arhitectură. Volumul mediu de muncă (măsurată în număr de ore și în număr de zile de lucru cu durata de 8 ore) se aplică prestării serviciilor de arhitectură pe etape de proiectare și pe misiuni.  

Materialul video dedicat explicării platformei conține:  
- Introducere în platforma PCPC;
- Principiile și metodologia de elaborare a platformei de precalcul a timpului de proiectare și instrucțiuni de folosire;  
- Exemple de utilizare a platformei;
- Dezvoltări ulterioare ale platformei.  

Invitați:  
Ofelia Tîrcob – Director de cercetare calitativă IMAS Marketing&Sondaje
Alexandru Găvozdea – arhitect, președinte OAR (2018-2022)
Matei Bogoescu – arhitect, vicepreședinte OAR (2018-2022)
Raluca Munteanu – arhitect, vicepreședinte OAR (2018-2022)
Platforma comună de precalcul orar poate fi accesată aici:  PCPC

3. INSTRUMENTUL DE CALCUL TARIFAR
Instrumentul de calcul tarifar este parte din SIC, oferind un suport informatic pentru calculul onorariilor serviciilor de proiectare, calcul bazat exclusiv pe costurile ce apar într-un birou de arhitectură. Costul orar poate fi calculat de orice birou (oricare din formele de organizare ale profesiei de arhitect din România: BIA, BAA, SC, SCPA), este particular situației lui la un moment dat și nu reprezintă un preț. El poate indica biroului valoarea prețului de la care, în sus, un proiect devine profitabil.

Materialul video oferă explicații despre metodologia de realizare a instrumentului de calcul tarifar,  exemple și instructiuni de folosire.

Invitați:  
Tudor Jitianu – consultant de management și IT;  
Liviu Zăgan – arhitect;  
Pierre Bortnowski - arhitect


4.MODELE DE CONTRACTE DE PROIECTARE
Modelele de contracte de proiectare, create pe baza etapelor și misiunilor arhitectului, stabilesc clauze esențiale în relația cu clientul: obiectul (serviciile furnizate), onorariul și drepturile și obligațiile părților contractante etc.

Modelele de contracte de proiectare:
Model de contract de prestări servicii în domeniul arhitecturii și urbanismului
Model de contract de consultanță în domeniul arhitecturii și urbanismului
Model de contract de proiectare în domeniul arhitecturii și urbanismului pentru investiții cu anvergură foarte redusă

Prezentarea și dialogul în baza acestor contracte se axează pe următoarele puncte:
- Modele de contracte și cui se adresează. Criterii orientative de selectare a modelului de lucru;
- Obiectul și conținutul contractelor: Misiunile arhitectului, clauze subînțelese în contracte (Codul civil, legislația specială), clauze neuzuale în contracte;
- Structurarea relațiilor între arhitect/specialiști/client (riscuri, responsabilități). Răspunderea arhitectului. Modalități de reducere a expunerii;
- Remedii pentru neexecutarea contractului. Pârghii legale și comerciale.

Invitați:
Ana Lavan – Avocat partener SCPA Firon Bar-Nir
Ana Zagor - Asociat senior SCPA Firon Bar-Nir
Alexandru Găvozdea – arhitect, președinte OAR (2018-2022)

Exercitarea profesiei

Modulul exercitarea profesiei cuprinde o colecție de materiale care prezintă și dezbat principii legale și etice care guvernează practica profesională în România: sistemul de drepturi și responsabilități ale arhitecților, reglementările actuale ale profesiei, rolul organizației profesionale și relația membrilor cu aceasta.

Cum poți avea acces la materialele Edu

Dacă ai deja un cont, te rugăm să te autentifici folosind formularul din partea de jos a paginii. Dacă nu ai încă un cont în platformă, te rugăm să ne contactezi și îți vom crea unul. Lista membrilor OAR este sincronizată periodic cu baza de date Edu pentru ca toți membrii OAR să poată avea cu ușurință acces. Dacă nu ești un membru nou al Ordinului Arhitecților, probabil ai deja pe e-mail un mesaj cu invitația și datele de autentificare. 

Diploma de participare

După încheierea fiecărui material, platforma poate emite un certificat de participare cum este cel din exemplul alăturat.

Descoperă în ritmul tău!

Poți viziona acest material indiferent de oră, ori de câte ori dorești.
După parcurgerea materialului, îți poți descărca Diploma de participare.
Poți oferi feedback astfel încât materialele viitoare să reflecte nevoile de dezvoltare profesională.

Detalii tehnice

Pentru materialele în format audio-video, live, on-line, este necesar ca fiecare participant să:  
-  Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună la internet și microfon (opțional: căști și cameră web)
-  Descarce aplicația Zoom pe dispozitivul de pe care se va accesa materialul on-line.  

Pentru materialele în format audio-video, înregistrate, disponibile on-line, este necesar ca fiecare participant să:  
-  Dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună la internet "

Rating și aprecieri